Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз Македонски Телеком и Роби

image_pdfimage_print

Скопје, 04.12.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги спроведе вонреден програмски надзор врз работата на Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје и Трговското радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип.

Кај двата оператори не беа констатирани прекршувања од ЗААВМУ.

Извештаите може да ги преземете на следните линкови:

Македонски Телеком

РОБИAccessibility

Accessibility