Агенцијата изврши редовен програмски надор врз Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје, 19.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје.

Редовниот програмски надзор ги опфати обврските на давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање – за кинематографски дела, заштита на малолетните лица и промоција на производството и пристап до европски дела.

При извршениот надзор не се констатирани прекршувања на законските одредби.

Извештајот може да се преземе на следниот линкAccessibility

Accessibility