Анализи од програмски аспекти

image_pdfimage_print

Политички плурализам:

pdfПолитичкиот плурализам за време на изборна кампања

pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис 2012
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис 2011
pdfПолитичкиот плурализам во телевизиските вести на Јавниот радиодифузен сервис 2010

Анализи:

pdfАнализа на радио програмските сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на телевизиските програмски сервиси на Јавниот радиодифузен сервис МРТ (3-9 октомври 2011)
pdfАнализа на програмите на МРТ 2010
pdfКомуникациска анализа на известувањето во централните вести на МТВ1, ТВ А1 и ТВ Сител 2010

Извештаи:

pdfИзвештај за исполнување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет во 2012 година
pdfИзвештај за остварување на обврските за заштита и негување на културниот идентитет на радио и телевизиските програми во 2011 година
pdfИзвештај од анализата на спотовите емитувани со ознака “бесплатно емитување” на МТВ1, МТВ2 и Собраниски канал 2010
pdfИстражување на вестите и известувањето 2001
pdfТрибина за радио и телевизиските програми и културниот идентитет 2001Accessibility

Accessibility