Завршени расправи во 2018 година 

image_pdfimage_print
Јавна расправа за Предлог-упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт

 

Во периодот од 23 до 30 април 2018 година Агенцијата отвори јавна расправа за Предлог-упатство за надзор на спроведувањето на програмскиот концепт, за кој ги повика сите заинтересирани страни да учествуваат во јавната расправа за овој документ. Мислењата и предлозите во писмена форма можеа да се достават по електронски пат на contact@avmu.mk.

Потребата за Предлог-упатството произлезе од вонредниот надзор за почитувањето на член 67 став 6 од ЗААВМУ, кој пропишува дека радиодифузерите се должни во текот на една недела да исполнуваат 80% од програмскиот концепт за кој им е доделена дозволата за радио или ТВ емитување. Надзорот укажа дека е потребно е да се објасни како ќе се пресмета дали радиодифузерот во текот на една недела исполнува 80% од програмскиот концепт.

 Accessibility

Accessibility