Завршени расправи

image_pdfimage_print

Јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и Нацрт-годишните планови за вршење административен надзор и програмски надзор за 2017 година

Скопје, 16.11.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 година, Нацрт-годишниот план за вршење административен надзор за 2017 година и Нацрт-годишниот план за вршење програмски надзор за 2017 година.

Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2017 годинa (со Нацрт-програма на планирани активности и Нацрт-финансиски план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2017 година
Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2017 година

Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози во писмена форма, да учествуваат во јавната расправа до 15 декември 2016 година. Мислењата и предлозите може да се достават по електронски пат на m.dovleva@avmu.mk или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје


Јавна расправа за текстовите на Нацрт-програмата за работа на Агенцијата и Нацрт-годишните планови за вршење административен надзор и програмски надзор за 2016 година

Скопје, 16.11.2015г.– Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги отвори јавни расправи за текстовите на Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година, Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2016 година и Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2016 година.

Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 годинa
Нацрт-годишен план за вршење административен надзор за 2016 година
Нацрт-годишен план за вршење програмски надзор за 2016 година

Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни со свои мислења и предлози во писмена форма, да учествуваат во јавната расправа која трае до 17 декември 2015 година. Мислењата и предлозите може да се доставуваат по електронски пат на m.dovleva@avmu.mk или по пошта на ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје. Доставени предлози за измени и дополнувања на Нацрт-Програмата за работа на Агенцијата за 2016 година:

– Предлог за измени и дополнувања од Зоран Фиданоски, член на Советот на Агенцијата.
Добиени мислења и коментари по Нацрт-програмата за работа за 2016 година и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
– Коментарите од Македонски Телеком по Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година може да ги преземете download
– Предлогот за измени и дополнувања на Нацрт-програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година, донесен на 36-та седница на Советот на Агенцијата одржана на 16.11.2015 може да го преземете download


Усвоена Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за 2015 година, заедно со Финансискиот план за 2015г.

Скопје, 19.11.2014г. – Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 18-та седница одржана на 19.11.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година, заедно со Финансискиот план за 2015.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена односно до 19-ти декември да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје

Нацрт-програмата за планирани активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Финансискиот план за 2015 година можете да ги преземете download


Усвоена Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за 2014 година, заедно со Финансискиот план за 2014г.

Скопје, 29.01.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 5-та седница одржана на 29.01.2014 ја усвои Нацрт-програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2014 година, заедно со Финансискиот план за 2014.
Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје или на следниот линк.

Нацрт-програмата за планирани активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Финансискиот план за 2014 година можете да ги преземете тука.Accessibility

Accessibility