Избори 2017

image_pdfimage_print

– Неофицијална верзија на пречистен текст од Изборен законик 

– Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на изборните процеси 

– Формулар за поднесување претставки 

Преглед на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Изборниот законик – Локални избори (октомври, 2017 година) ажурирано на 16.10.2017 година

– Допис до радиодифузери за почеток на мониторинг на периодот од распишување на Локалните избори 2017 година

– Извештаи до Државна изборна комисија 2017

– Преглед на пристигнати ценовници за платено политичко рекламирање

– Информација за работен состанок со националните радиодифузери за правилата за известување до почетокот на изборната кампања

– Презентација за правилата за изборно медиумско известување до почетокот на изборната кампања

 Десетдневни извештаи од мониторингот на медиумксото известување за локалните избори 2017 година

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување за време на изборната кампања за локалните избори 2017 година

 

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување во првите 10 дена од изборната кампања:

Извештаи од мониторинг на националните радиодифузери

Извештаи од мониторинг на регионалните радиодифузери Accessibility

Accessibility