Известување за склучен договор за јавна набавка

image_pdfimage_print

2017 година:

Пренос на податоци од далечинските локации

 Одржување на интегрираниот софтвер за правно, финансиско и економско работење

– Мобилна телефонија

– Компјутери за мониторинг на избори – Преносни компјутери

– Компјутери за мониторинг на избори – Десктоп

– Одржување на „Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи“

– Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици


2016 година:

– Одржување на дополнителниот модул на постојното апликативно решение “Систем за електронски регистар на јавни комуникациски мрежи”

–  Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици

– Агенција за привремени вработувања, за период од 2 (две) години

– Транскодирање, сегментирање, снимање и трансфер на регионални ТВ сервиси што емитуваат програми преку дигитален терестријален мултиплексAccessibility

Accessibility