Извештај од вонреден надзор врз издавачот на неделниот весник „Битолски весник“

image_pdfimage_print

Скопје, 05.03.2019 – Врз Медија Прес ВМ, издавач на неделниот весник „Битолски весник“, извршен е вонреден административен надзор за обврската за објава на импресум.

Со надзорот извршен на изданието бр.2804 од 27 февруари 2019 година, се утврди дека во целост е исполнета оваа обврска од Законот за медиуми.

Извештајот е достапен на линкот: Битолски весник (член 14 став 1 од ЗМ) – 05.03.2019 Accessibility

Accessibility