Изречени мерки-опомена на РТВ Орбис, Скај Радио Плус и ТВ Гурра

image_pdfimage_print

Скопје, 16.05.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на РТВ Орбис, Скај Радио Плус и ТВ Гурра и констатирано непочитување на обврската да достават податоци за сопственичка структура, одговорниот оредник/уредници, изворите на финанцирање во 2017 година, остварените вкупни приходи и расходи во 2017 година, Агенцијата им изрече мерки-опомена.

Изречените мерки се достапни на следните линкови:

РТВ Орбис – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018

Скај Радио Плус – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018

ТВ Гурра – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 16.05.2018Accessibility

Accessibility