Изречени мерки-опомена на ТВ Калтрина и ТВ Кобра

image_pdfimage_print

Скопје, 16.05.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на ТВ Калтрина и ТВ Кобра и констатирано непочитување на обврската до 31 март 2018 година да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио и ТВ емитување, Агенцијата им изрече мерки-опомена.

Изречените мерки се достапни на следните линкови:

ТВ Калтрина – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.05.2018
ТВ Кобра – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.05.2018Accessibility

Accessibility