Контролен надзор врз ТВ ДУЕ

image_pdfimage_print

Скопје, 12.06.2019 – Агенцијата спроведе контролен надзор врз ТВ ДУЕ од Гостивар за да утврди дали по радиодифузерот постапил по Решението за преземање мерка – јавна опомена упатено по извршен редовен административен надзор за исполнување на обврската за обезбедување јавност во работењето.

Контролниот надзор покажа дека радиодифузерот ја исполнил во целост обврската од Законот за медиуми.

Извештајот од надзорот е достапен на следниот линк:

ТВ ДУЕ (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 12.06.2019Accessibility

Accessibility