Медиумска сопственост

image_pdfimage_print

Сопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам:

pdf iconСопственоста на медиумите како аспект на медиумскиот плурализам

Извештаи:

pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јанури до 31 декември 2016 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јанури до 30 јуни 2016 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2015 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспаретноста на сопствоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2015 година
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспаретноста на сопственоста и на изворите на финансирање во периодот од 01 јули до 31 декември 2014 година
pdf iconИзвештај од извршеното испитување за мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали, април 2013
pdf iconИзвештај за преземените активности на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумси во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентност на сопствената и на изворите за финансирање во период од 01 јануари до 30 јуни 2014 година.
pdf iconИзвештај на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јули до 31 декември 2013 година

Анализи на следењето на сопственичка структура:

pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2013 година
pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот  до 31 декември 2012 година
pdf iconАнализа на следењето на сопственичката структура на радиодифузерите и на нивните обврски во поглед на транспарентноста на сопственоста во периодот од 01 јануари до 30 јуни 2012 годинаAccessibility

Accessibility