Одлуки/акти од седница бр.25 од 30.12.2014

pdfРешение за назначување на претставник на АААВМУ во Иницијативниот одбор за формирање Македонски комитет за мерење на публиката