Офицери за заштита на лични податоци

image_pdfimage_print

Информација:   Лице за контакт: м-р Арбен Саити, Раководител на Сектор за информатичка поддршка и општи работи

      е-адреса: arben.saiti@avmu.mk
      тел: (02) 3103 417

Информација:   Лице за контакт: м-р Ивона Муфишева Алексовска, Раководител на Одделение за нормативно-правни работи, во Секторот за правни работи

      е-адреса: i.mufiseva@avmu.mk
      тел: (02) 3103 413

Информација:   Лице за контакт: м-р Горјан Шекеринов, Виш соработник за технологии и одржување на информатичкиот систем во Одделението за информатичка поддршка и технологии во Секторот за информатичка поддршка и општи работи

      е-адреса: gorjan@avmu.mk
      тел: (02) 3103 446

 

 Accessibility

Accessibility