Преглед на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.07.2016 година)

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 16.11.2017 година)

Прегледот на запрени забрзани постапки за порамнување може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 19.11.2015 година)

 

Прекршочни постапки согласно Изборниот законик

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Локални избори (октомври, 2017 година)  може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 05.07.2018 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Предвремените парламентарни избори (декември, 2016 година) може да се преземе на следниот линк  (ажурирано на 05.07.2018 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите за неодржаните Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 06.03.2018 година) 

 Accessibility

Accessibility