Преглед на прекршочни постапки

image_pdfimage_print

Прекршочни постапки согласно Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми

Преглед со постапки за порамнување/прекршочни постапки за 2018 и 2019 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 01.02.2019 година) 

Прегледот на поднесени барања за поведување на прекршочни постапки во 2015 и 2016 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.07.2016 година)

Прегледот на успешно спроведени постапки за порамнување за 2015, 2016 и 2017 година може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 16.11.2017 година)

Прегледот на запрени забрзани постапки за порамнување може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 19.11.2015 година)

 

Прекршочни постапки согласно Изборниот законик 

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите согласно Упатството за медиумско претставување за време на референдум 2018 година, а во врска со Изборниот законик може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 14.01.2019 година)

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Локални избори (октомври, 2017 година)  може да се преземе на следниот линк (ажуриран на 03.04.2019 година) 

Прегледот на поведени прекршочни постапки против радиодифузерите за Предвремените парламентарни избори (декември, 2016 година) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 22.03.2019 година)

Прегледот на поднесени барања за поведување прекршочни постапки против радиодифузерите за неодржаните Предвремени парламентарни избори (јуни, 2016) може да се преземе на следниот линк (ажурирано на 27.09.2018 година) 

 Accessibility

Accessibility