Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои емитувале програма во 2018г. – Програмски концеп

image_pdfimage_print

Скопје, 15 мај 2019 година – До 31 март 2019 година, сите радиодифузери коишто емитувале програма во 2018 година, имаа обврска до Агенцијата да достават писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио или ТВ емитување.

По извршениот редовен надзор, Агенцијата утврди дека 94 радиодифузери (55 радија и 39 телевизии) ја исполнија оваа обврска. Обврската не ја исполнија 25 радиодифузери, и тоа: ТВ Клан Македонија, ТВ Сонце, Наша ТВ, ТВ Канал Вис, ТВ Ирис, ТВ Топестрада, ТВ Канал-21 ДООЕЛ Велес, ТВ Канал Визија, ТВ Гурра, ТВ Дуе, Радио Арачина, Лајф Радио, РФМ Радио, Радио Капитол ФМ, Радио 106, Б-97 Радио, Радио БИ-КИ-АЛ, Радио Ла Коста, Радио Кочани ФМ, Радио Аљбана Плус, Радио Лав, Радио Холидеј, Радио Пела, Еко Радио и Хит Радио.

Извештаите се достапни на линковите:

Општ извештај за сите радиодифузери (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Клан Македонија (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Сонце (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Наша ТВ (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019 

ТВ Канал Вис (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Ирис (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Топестрада (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Канал-21 ДООЕЛ Велес (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Канал Визија (член 15 став 5 од ЗААВМУ) – 15.05.2019

ТВ Гурра (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

ТВ Дуе (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Арачина (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Лајф Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

РФМ Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Капитол ФМ (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио 106 (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Б -97 Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио БИ-КИ-АЛ (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Ла Коста (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Кочани ФМ (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Аљбана Плус (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Лав (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Холидеј (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Радио Пела (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Еко Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Хит Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019Accessibility

Accessibility