Сектор за информатичка поддршка и општи работи

image_pdfimage_print
м-р Арбен Саити

Раководител на Сектор

тел: 02/3103 417
arben.saiti@avmu.mk

 

Помошник раководител на Сектор

Цветанка Митревска

тел: 02/3103 415
c.mitrevska@avmu.mk

Одделение за јавни набавки и општи работи

a.dzuvarevic@avmu.mk

тел: 02/3103 200

Одделение за информатичка поддршка и технологии
Арѓенд Џелили – Раководител
тел: 02/3103 407
argjend.xhelili@avmu.mk


Accessibility

Accessibility