Сектор за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенцијата

image_pdfimage_print
m-r Dragica Lubevskaм-р Драгица Љубевска

Раководител на Сектор – Шеф на кабинет

тел: 02/3103 447
d.ljubevska@avmu.mk

 

Одделение за поддршка на работата на Советот на Агенцијата

Маја Дамевска – Раководител
тел: 02/3103 429
m.damevska@avmu.mk

Одделение за координација и поддршка на работата на Директорот и односи со јавност

тел: 02/3103 409
i.stojanovska@avmu.mk

Одделение за меѓународна соработка

m.damevska@avmu.mkAccessibility

Accessibility