Сектор за правни и економско – финансиски работи

image_pdfimage_print
д-р Андриана Скерлев Чакар

Раководител на Сектор

тел: 02/3103 411
a.skerlev-cakar@avmu.mk

 

Помошник раководител на Сектор

Горан Радуновиќ
тел: 02/3103 433
g.radunovic@avmu.mk

Одделение за нормативно – правни работи

м-р Ивона Муфишева Алексовска – Раководител
тел: 02/3103 413
i.mufiseva@avmu.mk

Одделение за административно – правни работи

тел: 02/3103 423
b.parleeva@avmu.mk

Одделение за економско  – финансиски работи

Весна Симоновска – Раководител
тел: 02/3103 437
v.simonovska@avmu.mk

 

 

 Accessibility

Accessibility