Ставови на публиката

Истражувања :

pdfИстражување на мислењето на публиката за радио и ТВ програмите за 2014 година
pdfИспитување на мислењето на публиката за различни програми на домашните телевизиски и радио канали за 2013 година
pdfИстражување на мислењето на публиката за потребите на Советот за Радиодифузија на РМ за 2012 година
pdfИспитување на мислењето на публиката за 2009 година