image_pdfimage_print

Промовирана Декларација за етичко и професионално известување за теми поврзани со ЛГБТИ заедницата

image_pdfimage_print

Скопје, 20.03.2018г. – Во рамки на заложбата за професионално известување за ЛГБТИ заедницата и почитување на нивните права без дискриминаторски и дерогирачки говор, денес беше промовирана Декларација за етичко и професионално известување за теми поврзани со ЛГБТИ.

Вонреден административен надзор врз Телеканал А1

image_pdfimage_print

Скопје, 14.03.2018г. – Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз Телеканал А1 од Струмица, за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување

Дискриминација, нетрпеливост  и говор на омраза во „Миленко Неделковски шоу“

image_pdfimage_print

Скопје, 13.03.2018г. – Со вонредниот надзор извршен по службена должност на емисијата „Миленко Неделковски шоу“ емитувана на ТВ Алфа, на 27 јануари 2018 година, Агенцијата констатираше дека во ова издание се изнесени повеќе изјави и ставови со кои се поттикнува и шири дискриминација, нетрпеливост и омраза врз основа на етничка припадност.

Редовен програмски надзор врз кабелските оператори КДС-КАБЕЛ НЕТ и СПАЈДЕР-НЕТ

image_pdfimage_print

Скопје, 12.03.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори КДС-КАБЕЛ НЕТ и СПАЈДЕР-НЕТ, за законските одредби кои се однесуваат на обврските за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата и за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ

Вонреден административен надзор врз магазинот Испрати рецепт

image_pdfimage_print

Скопје, 09.03.2018г.  Агенцијата спроведе вонреден административен надзор врз изданието бр. 77 на магазинот „Испрати рецепт“, со цел да констатира дали истиот објавил податоци за седиште, уредништво, печатница, тираж и датум на печатење или препечатување

Редовен програмски надзор врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИА-НЕТ и КАБЕЛ

image_pdfimage_print

Скопје, 09.03.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз кабелските оператори МУЛТИМЕДИА-НЕТ и КАБЕЛ, за законските одредби кои се однесуваат на обврските за титлување на македонски или на јазикот на заедницата која не е мнозинство во РМ и за регистрација на програмските сервиси во Агенцијата

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility