image_pdfimage_print

Сите материјали поврзни со изборното медиумско претставување можат да се погледнат во банерот Избори 2019

Вонреден административен надзор врз Радио Ват

image_pdfimage_print

Скопје, 23 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз Радио Ват од Скопје.

Вонреден административен надзор врз радијата Холидеј, Кочани ФМ, Ла Коста и Пулс

image_pdfimage_print

Скопје, 23 мај 2019 година – Врз радијата Холидеј од Прилеп, Кочани ФМ од Кочани, Ла Коста од Виница и Пулс од Кавадарци, извршен е вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Вонреден административен надзор врз ТВ Гурра и Скај радиo

image_pdfimage_print

Скопје, 22 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Гурра и Скај радио. 

Контролен програмски надзор врз ТВ Канал 5, 1 ТВ, ТВ 24 Вести, МРА 1 и МРА 2

image_pdfimage_print

Скопје, 21 мај 2019 година – Агенцијата изврши контролен програмски надзор за различни законски одредби, врз ТВ Канал 5, 1 ТВ, ТВ 24 Вести, МРА 1 и МРА 2, со цел да утврди дали постапиле по претходно изречените мерки јавна опомена.

Вонреден административен надзор врз ТВ Аниса, ТВ МТМ, ТВ Спектра и радио Валандово

image_pdfimage_print

Скопје, 21 мај 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз ТВ Аниса, ТВ МТМ, ТВ Спектра и радио Валандово.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility