image_pdfimage_print

Контролен административен надзор врз радио БИ КИ АЛ

image_pdfimage_print

Скопје, 17.08.2018г. – По извршениот контролен надзор врз радио БИ КИ АЛ од Битола, Агенцијата утврди дека се исполнети минималните кадровски услови за работа, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Вонреден административен надзор врз ТВ Нова

image_pdfimage_print

Скопје, 15.08.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување, извршен е вонреден административен надзор

Мерки-опомена за ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 09.08.2018г. – По извршен административен надзор врз ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин и констатирано непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни за корисниците, на овие радиодифузери им е изречена мерка-опомена.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility