image_pdfimage_print

Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците за четвртиот квартал од 2017г.

Скопје, 15.01.2018г. –  За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и...

Извршен редовен програмски надзор врз три кабелски оператори

image_pdfimage_print

Скопје, 15.01.2018г. – Агенцијата за aудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор, врз кабелските оператори Траншпед Трејд од Скопје, Бив Пирамида од Делчево и Инел Интернационал од Кавадарци, за неколку законски обврски

Извршен контролен надзор врз Радио Лав

image_pdfimage_print

Скопје, 15.01.2018г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен административен надзор врз Радио Лав од Охрид, за обврските на сопствената програма да објави податоци за сопственичка структура

Одржан четвртиот јавен состанок за 2017 година

image_pdfimage_print

Скопје, 22.12.2017г. – Денеска, Агенцијата го одржа последниот јавен состанок за 2017 година. За спроведените активности согласно Годишната програма за работа говореше д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата, кој ги презентираше активностите што Агенцијата ги реализираше во изминатото тромесечие –

line

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility