image_pdfimage_print

Вонреден административен надзор врз сите 124 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Врз сите 124 радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма, Агенцијата изврши вонреден административен надзор со цел да утврди дали истите извршиле промена на сопственичката структура без да ја известат Агенцијата и од истата да им биде одобрена промената

Редовен програмски надзор врз Македонски Телеком

image_pdfimage_print

Скопје 20.04.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз работата на Давателот на аудиовизуелни медиумски услуги по барање Макеоднски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации – Скопје, за обврските за кинематографски дела

Извршен контролен надзор врз МРТ 2

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Со контролниот надзор врз Вториот телевизиски програмски сервис на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија Скопје – МРТ 2, емитуван на 10 април 2018 година

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма во 2017 година

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваа радио и ТВ програма во 2017 година со цел да утврди дали ја исполниле обврската од Законот за медиуми,

Административен надзор врз сите 124 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 20.04.2018г. – Согласно Годишниот план за административен надзор во 2018 година, врз сите 124 радиодифузери коишто емитуваат радио и ТВ програма, извршен е редовен надзор за обврската на радиодифузерите до 31 март 2018 година, на посебен образец пропишан од Агенцијата да достават податоци за сопственичка структура; уредништво; извори на финансирање и остварени приходи и расходи во 2017 година.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility