image_pdfimage_print

Билатерална средба АВМУ – РЕМ во Белград

image_pdfimage_print

Скопје, 07.12.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Регулаторното тело за електронски медиуми на Република Србија (РЕМ) денеска во Белград, договорија продлабочување на меѓусебната соработка и зголемена размена на добри практики во областа на медиумската регулација.

Извршен контролен административен надзор врз Нова Македонија и Лајм

image_pdfimage_print

Скопје, 07.12.2018г. – Врз друштвото за производство, промет и услуги РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје издавач на весникот „Нова Македонија“ и  друштвото за трговија, издаваштво и консалтинг АТВ МЕДИА КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, издавач на весникот „Лајм“, извршен е контролен административен надзор

Изречени мерки – опомена на 1ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 06.12.2018г. – Редовниот програмски надзор врз програмата на 1 ТВ, покажа непочитување на забраната за пласирање производи во засебни аудиовизуелни целини со информативна функција и јасно означување на програмата со пласирани производи во засебни аудиовизуелни целини со забавна функција

Изречени мерки-опомена на 1 ТВ и ТВ КОМПАНИ 21-М

image_pdfimage_print

Скопје, 05.12.2018г. – Врз основа на редовен програмски и административен надзор врз програмата на 1 ТВ и констатирано непочитување на обврските за заштита на малолетната публика, објавување импресум и за правилата за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, Агенцијата изрече мерки – опомена

Мерка опомена за 1ТВ – информации достапни до корисниците

image_pdfimage_print

Скопје, 03.12.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на 1 ТВ и констатирано непочитување на обврските за информации кои треба да се достапни до корисниците, Агенцијата изрече мерка – опомена.

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility