image_pdfimage_print

АНКЕТИ ЗАКЛУЧНО СО 24-ти, А РЕФЕРЕНДУМСКИ МОЛК ОД 28-ми СЕПТЕМВРИ

image_pdfimage_print

Скопје, 21.09.2018 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги потсетува радиодифузерите дека резултати од испитувања на јавното мислење во врска со референдумот може да се објавуваат најдоцна пет дена пред датумот одреден за гласањето. Оттаму, резултати од анкети на јавното мислење може да се објавуваат заклучно со 24-ти септември 2018 година (понеделник)

Изречени мерки-опомена на радијата Антена 5 и Метрополис

image_pdfimage_print

Скопје, 20.09.2018г.– Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на Радио Антена 5 и Радио Метрополис и констатирано непочитување на обврската за објава на импресум, Агенцијата им изрече мерка – опомена

Вонреден административен надзор врз ТВ Гурра

image_pdfimage_print

Скопје, 20.09.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, врз ТВ Гурра од Кичево, Агенцијата изврши вонреден административен надзор

Извршен контролен административен надзор врз ТВ Гурра

image_pdfimage_print

Скопје, 19.09.2018г. – Врз локалната телевизија Гурра од Кичево, извршен е контролен административен надзор за да се утврди дали е постапено по изречената мерка-опомена, упатена заради неисполнување на обврската за објава на податоци за сопственичка структура одговорниот уредник/уредници и за изворите на финансирање во 2017 година

Извршен редовен и контролен програмски надзор врз 5 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 18.09.2018г. – Агенцијата изврши редовен програмски надзор врз Радио Антена 5, Радио Канал 77 и Радио Метрополис за законските одредби кои се однесуваат на правилата за емитување аудио комерцијални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учествување, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен и контролен административен надзор врз 7 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 18.09.2018г. –  За почитувањето на обврските за објава на импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер врз Радио Антена 5, Канал 77 и Радио Метрополис, извршен е редовен административен надзор

Мапа на сајтотAccessibility

Accessibility