Извршен контролен административен надзор врз 17 телевизии

Скопје, 17.07.2018г. – Врз ТВ Алсат М, ТВ Арт Чаннел, Г-ТВ Телевизија, ТВ Гурра, Канал – 21, ТВ Морис, Наша ТВ, РТВ ОРБИС,  ТВ Топестрада, ТВ Калтрина, ТВ Канал Вис, ТВ Кобра, Телевизија Плус, ТВ Шутел, ТВ Сител 2, Телевизија Ускана Еден, ТВ Ускана Медиа, Агенцијата изврши контролен административен надзор, за почитувањето на обврската од член 15 став 5 од Законот за медиуми, односно да достават извештај за исполнување на условите од дозволата во 2017 година. Сите 17 телевизии постапија по опомената и во дополнителниот рок ги доставија извештаите.

 Извештаите од спроведените надзори може да се преземат на следните линкови:

 ТВ Алсат М – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Арт Чаннел – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Г-ТВ Телевизија – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Гурра – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Канал – 21 – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Морис – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Наша ТВ – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ РТВ ОРБИС – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Топестрада – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Калтрина – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Канал Вис – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Кобра – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

Телевизија Плус – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Шутел – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

Телевизија Ускана Еден – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

ТВ Ускана Медиа – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018