Податоци за досегот на радиостаниците и за вкупната гледаност на телевизиските станици – трет квартал од 2017г.

image_pdfimage_print

Скопје, 16.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги објави Податоците за досегот на радиостаниците и за вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на национално, регионално и локално ниво, за третиот квартал од 2017 година.[…]

Мониторинг над изборното медиумско претставување на ТВ Едо

image_pdfimage_print

Скопје, 14.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при мониторинг над изборното медиумско претставување на програмскиот сервис на ТВ Едо, констатираше прекршување на изборниот молк.[…]

Покрената прекршочна постапка против ТВ Алфа

image_pdfimage_print

Скопје, 13.10.2017г.– Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, врз основа на извештајот од мониторинг на изборното медиумско претставување за време на изборната кампања, заради емитување на прилози со резултати од испитување на јавното мислење поврзани со учесниците во изборниот процес, по истекот на законски пропишаниот рок за тоа, против ТВ Алфа покрена прекршочна постапка.

[…]

Мониторинг над изборното медиумско претставување на ТВ Алфа

image_pdfimage_print

Скопје, 13.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при мониторинг над изборното медиумско претставување за време на изборната кампања за локалните избори 2017 година, […]

Покренати прекршочни постапки против ТВ Алфа, ТВ Компани 21-М и ТВ Стар

image_pdfimage_print

Скопје, 12.10.2017г. – Врз основа на извештаите од извршениот мониторинг на изборното медиумско претставување за време на изборната кампања, а во согласност со Изборниот законик, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги поведе прекршочни постапки против ТВ Алфа, ТВ Компани 21-М и ТВ Стар.

[…]

ИЗВЕШТАИ ОД МОНИТОРИНГОТ НА ИЗБОРНОТО МЕДИУМСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ПРВИТЕ 10 ДЕНА ОД КАМПАЊАТА

image_pdfimage_print

Скопје, 10 октомври, 2017 година – Мониторингот на Агенцијата покажува дека телевизиите на државно и регионално ниво и радијата опфатени со мониторингот, во првите 10 дена од изборната кампања за Локалните избори 2017 година (25 септември – 4 октомври),[…]

Агенцијата изврши редовен програмски надор врз кабелскиот оператор РОБИ

image_pdfimage_print

Скопје 09.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на РОБИ ДООЕЛ Штип, со цел да констатира дали овој кабелски оператор реемитува програмски сервиси на домашни радиодифузери[…]

Мониторинг над изборното медиумско претставување на ТВ Компани 21-М

image_pdfimage_print

Скопје, 07.10.2017г. – При мониторинг над изборното медиумско претставување за време на изборната кампања за локалните избори 2017 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кај ТВ Компани 21-М, утврди емитување на платено политичко рекламирање во дебатна емисија,[…]

Мониторинг над изборното медиумско претставување на ТВ – СТАР

image_pdfimage_print

Скопје, 06.10.2017г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги при мониторинг над изборното медиумско претставување за време на изборната кампања за локалните избори 2017 година, кај ТВ – СТАР ДОО Штип, […]Accessibility

Accessibility