Дополнети извештаи од административен надзор – јавност во работата на радиодифузерите

image_pdfimage_print

Скопје, 23 април 2019 година – По извршениот редовен надзор врз сите 120 радиодифузери, реализиран на 22 април 2019 година и констатирано прекршување кај ТВ Канал Вис од Струмица и МХ Радио од Охрид, во однос на обврската до 31 март 2019 година да достават до Агенцијата,[…]

Извештај од надзор над изборното медиумско претставување на 1 ТВ

image_pdfimage_print

Скопје, 23 април 2019 година – При надзор над изборното медиумско претставување на програмата на 1 ТВ, емитувана на 22 април 2019 година, констатирано е прекршување на правилото за eмитување платено политичко рекламирање.[…]

Редовен административен надзор врз 119 радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма

image_pdfimage_print

Скопје, 22 април 2019 година – Врз сите радиодифузери коишто емитуваат ТВ или радио програма, извршен е редовен административен надзор за обврската на својата програма да ги објават најдоцна до 31 март 2019 година, податоците за сопственичка структура, уредништво, извори на финансирање во 2018 година, и снимка од објавата да достават до Агенцијата во рок од 15 дена од денот на објавувањето.[…]

Редовен административен надзор врз сите радиодифузери кои имаат дозвола за ТВ или радио емитување

image_pdfimage_print

Скопје, 22 април 2019 година – Врз сите 120 радиодифузери кои имаат дозвола за телевизиско или радио емитување, извршен е редовен административен надзор за исполнување на обврската до 31 март 2019 година да доставатат до Агенцијата,[…]

Редовен програмски надзор на операторите Канал 16, Македонски Телеком, Пет Нет и Кабел

image_pdfimage_print

Скопје, 19.04.2019 – Агенцијата спроведе редовен програмски надзор врз Операторите на јавна електронска комуникациска мрежа Канал 16 од Ресен,  Македонски Телеком, Пет Нет од Гевгелија и Кабел од Струмица, за почитување на обврската за титлување на македонски или на јазик на заедницата која не е во мнозинство а го зборуваат најмалку 20 отсто од населението на Република Северна Македонија и за регистрирање програмски сервиси во Агенцијата.[…]

Вонреден административен надзор на месечникот „Добра храна“

image_pdfimage_print

Скопје, 16.04.2019 – Агенцијата спроведе вонреден административен надзор врз месечникот „Добра храна“ на издавачот Колор Медиа Плус ДОО за почитување на член 14 став 1 од Законот за медиуми – објавување импресум.[…]Accessibility

Accessibility