Вонреден административен надзор врз ТВ Канал 21 од Велес

image_pdfimage_print

Скопје, 18 јуни 2019 – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување, e извршен врз ТВ Канал 21 од Велес.[…]

Редовен програмски надзор врз операторoт Бив Пирамида

image_pdfimage_print

Скопје, 18 јуни 2019 – Врз операторoт Бив Пирамида од Делчево, извршен е редовен програмски надзор за правилата за титлување и регистрација на програмските сервиси во Агенцијата. При надзорот не беа констатирани прекршувања. […]

Усвоен Извештај за спроведување на Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост (2016-2018)

image_pdfimage_print

Скопје, 18 јуни 2019 – На вчерашната 25-та седница, Советот на Агенцијата го усвои Извештајот за спроведување на Програмата за обезбедување достапност до медиумите на лицата со сетилна попреченост, за периодот 2016-2018 година. […]

Промовирани публикациите „Политика за медиумска писменост“ и „Регулаторните тела за медиуми и заштитата на малолетните лица“

image_pdfimage_print

Скопје, 17 јуни 2019 година – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги денес го одржа вториот јавен состанок за 2019 година, на кој директорот д-р Зоран Трајчевски, ги презентираше активностите од изминатиот квартал, спроведени согласно Годишната програма за работа […]

Вонреден административен надзор врз РА 5 Чоки од Прилеп

image_pdfimage_print

Скопје, 13.06.2019 – Вонреден административен надзор е извршен врз Радио 5 Чоки од Прилеп за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.[…]

Контролен надзор врз ТВ ДУЕ

image_pdfimage_print

Скопје, 12.06.2019 – Агенцијата спроведе контролен надзор врз ТВ ДУЕ од Гостивар за да утврди дали по радиодифузерот постапил по Решението за преземање мерка – јавна опомена упатено по извршен редовен административен надзор за исполнување на обврската за обезбедување јавност во работењето.[…]

Промовирани публикациите „Политика за медиумска писменост“ и „Регулаторните тела за медиуми и заштитата на малолетните лица“ Скопје, 17 јуни 2019 година – Агенцијата за аудио и … […]

Редовен административен надзор врз девет издавачи на печатени медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 10.06.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор за обврската за објавување податоци за седиште, уредништво, податоци за печатницата, датум на печатење и број на печатени примероци од Законот за медиуми врз издавачите на печатени медиуми […]

Вонреден административен надзор врз Радио Хит ФМ и Скај Радио Плус

image_pdfimage_print

Скопје, 10.06.2019 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши вонреден административен надзор врз Радио Хит ФМ од Скопје и Скај Радио Плус од Берово за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.[…]Accessibility

Accessibility