Контролен административен надзор врз радио БИ КИ АЛ

image_pdfimage_print

Скопје, 17.08.2018г. – По извршениот контролен надзор врз радио БИ КИ АЛ од Битола, Агенцијата утврди дека се исполнети минималните кадровски услови за работа, утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.[…]

Вонреден административен надзор врз ТВ Нова

image_pdfimage_print

Скопје, 15.08.2018г. –  За почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување, извршен е вонреден административен надзор[…]

Мерки-опомена за ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 09.08.2018г. – По извршен административен надзор врз ТВ Свет, ТВ Кочани ЛД и ТВ Здравкин и констатирано непочитување на обврската за објава на информации коишто треба да се направат достапни за корисниците, на овие радиодифузери им е изречена мерка-опомена.[…]

Претстојниот референдум тема на состанокот со претставниците на ОБСЕ/ОДИХР

image_pdfimage_print

Скопје, 08.08.2018 – Делегација на ОБСЕ/ОДИХР, предводена од вишиот советник за избори, Стивен Мартин денеска во седиштето на Агенцијата за аудио аудиовизуелни медиумски услуги со претседателот на Советот на Агенцијата, Лазо Петрушевски и претставници на стручната служба разговараа за медиумското покривање и активностите на Агенцијата поврзани со претстојниот референдум.[…]

Изготвена студија за регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми

image_pdfimage_print

Скопје, 08.08.2018 – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со експертска помош на Советот на Европа е изготвена студијата „Регулаторна рамка за медиуми и онлајн медиуми – македонскиот случај“. […]

Јавна пропаганда во врска со референдумот – еднакви услови за сите

image_pdfimage_print

Скопје, 08.08.2018 – Во однос на дилемите, кои деновиве се појавија кај радиодифузерите, за начинот на емитување на платената јавна пропаганда во врска со референдумот, потсетуваме дека до 17 август 2018 година трае јавната расправа за Препораките на Агенцијата за медиумско претставување за време на референдумот. […]

Изречена мерка-опомена на ТВ Здравкин

image_pdfimage_print

Скопје, 01.08.2018г. – Врз основа на редовен програмски надзор врз програмата на ТВ Здравкин и констатирано непочитување на обврската за емитување 50% програма изворно создадена во РМ на македонски јазик, Агенцијата изрече мерка – опомена[…]Accessibility

Accessibility