Одбележување на Светскиот ден на слобода на медиумите

image_pdfimage_print

Скопје, 03.05.2018 – Во светло на денешното одбележување на Светскиот ден на слобода на медиумите, би сакале да истакнеме дека само независни медиуми, ослободени од сите видови притисоци можат да придонесат кон развој на демократски и просперитетни општества.[…]

Соопштение за јавност

image_pdfimage_print

Скопје, 02.05.2018 – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека на 26 април поголем дел од националните телевизии не известија за протестот против промена на името, насловен „Република Македонија Ерга Омнес“.[…]

Изречени мерки-опомена на РА АКОРД, РА РФМ и РА УСКАНА – ПЛУС

image_pdfimage_print

Скопје, 30.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на Радио Акорд, Радио РФМ и Радио Ускана – Плус и констатирано непочитување на обврската во законски предвидениот рок да достават до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио емитување[…]

Изречени мерки-опомена на РА БУБА МАРА, ХИТ РАДИО и РАДИО КОЧАНИ

image_pdfimage_print

Скопје, 27.04.2018г. – Врз основа на редовен админитративен надзор врз програмата на Радио Буба Мара, Хит Радио и Радио Кочани ФМ и констатирано непочитување на обврската во законски предвидениот рок да достават до Агенцијата писмен извештај за спроведувањето на обврските утврдени во дозволата за радио емитување[…]

Вонреден програмски надзор врз ТВ 24 Вести

image_pdfimage_print

Скопје, 27.04.2018г. – Агенцијата изврши вонреден програмски надзор врз емисијата „Куќа на фудбалот“ емитувана на ТВ 24 Вести, на 22 април 2018 година. Предмет на надзорот е почитувањето на обврските коишто се однесуваат на членот 48 од ЗААВМУ (посебни забрани)[…]

Вонреден административен надзор врз Радио Слободна Македонија

image_pdfimage_print

Скопје, 27.04.2018г. – Агенцијата изврши вонреден административен надзор врз Радио Слободна Македонија од Скопје, за почитувањето на обврските од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување[…]

Изречени мерки-опомена на 7 радиодифузери

image_pdfimage_print

Скопје, 27.04.2018г. – Врз основа на редовен админитративен надзор врз програмата на Радио Клуб ФМ, Радио БИ-КИ-АЛ, Радио Фортуна, Сити Радио и Капитол ФМ и констатирано непочитување на обврската во законски предвидениот рок да достават до Агенцијата писмен извештај[…]

Изречени мерки-опомена на ТВ Арт Чаннел и ТВ Канал 21

image_pdfimage_print

Скопје, 25.04.2018г. – Врз основа на редовен административен надзор врз програмата на ТВ Арт Чаннел и констатирано непочитување на обврската за објавување на импресум, Агенцијата на овој радиодифузер му изрече мерка-опомена[…]

Изречени мерки-опомена на ТВ КОМПАНИ 21 – М, Радио ПРО ФМ и месечниот магазин Порта 3

image_pdfimage_print

Скопје, 24.04.2018г. – Врз основа на редовен програмски надзор врз програмата на ТВ КОМПАНИ 21 – М и констатирано непочитување на обврската за заштита на малолетните лица од програми што можат да наштетат на нивниот физички, психички или морален развој, Агенцијата на овој радиодифузер му изрече мерка опомена[…]

Студенти од Економски факултет Скопје во посета на Агенцијата

image_pdfimage_print

Скопје, 24.04.2018г. – Студенти од катедрата за Економија на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, Економски факултет Скопје, во рамките на практичната настава по предметот Државна регулација, денес ја посетија Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.[…]Accessibility

Accessibility