image_pdfimage_print

Седница бр.8 – 15.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 8-та седница ја закажува за 15.02.2019 година (петок), со почеток во 12:30 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.7 – 07.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 7-та седница ја закажува за 07.02.2019 година (четврток), со почеток во 14:15 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.6 – 07.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 6-та седница ја закажува за 07.02.2019 година (четврток), со почеток во 13:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Јавна седница бр.2 – 07.02.2019 година

Советот на Агецијата, врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, втората … […]

Седница бр.5 – 04.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 5-та седница ја закажува за 04.02.2019 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.4 – 29.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та седница ја закажува за 29.01.2019 година (вторник), со почеток во 15:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.3 – 25.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та седница ја закажува за 25.01.2019 година (петок), со почеток во 13:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.2 – 23.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 2-та седница ја закажува за 23.01.2019 година (среда), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Јавна седница бр.1 – 23.01.2019 година

Советот на Агецијата, врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, првата … […]

Седница бр.1 – 10.01.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 1-та седница ја закажува за 10.01.2019 година (четврток), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility