image_pdfimage_print

Седница бр.18 – 12.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 12.04.2019 година (петок), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.17 – 08.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 08.04.2019 година (понеделник), со почеток во 12:30 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.16 – 02.04.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 02.04.2019 година (вторник), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.15 – 29.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја закажува за 29.03.2019 година (петок), со почеток во 11:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.14 – 22.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја закажува за 22.03.2019 година (петок), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.13 – 14.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја закажува за 14.03.2019 година (четврток), со почеток во 09:30 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.12 – 05.03.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува за 05.03.2019 година (вторник), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Јавна седница бр.4 – 05.03.2019 година

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 4-та … […]

Јавна седница бр.3 – 27.02.2019 година

Советот на Агенцијата врз основа на член 23, став 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 3-та … […]

Седница бр.11 – 27.02.2019 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 11-та седница ја закажува за 27.02.2019 година (среда), со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility