image_pdfimage_print

Седница бр.26 – 12.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја закажува за 12.06.2018 година (вторник), со почеток во 14:00 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.25 – 01.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 01.06.2018 година (петок), со почеток во 12:00 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.24 – 17.05.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 24-та седница ја закажува за 17.05.2018 година (четврток), со почеток во 15:30 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.23 – 04.05.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 23-та седница ја закажува за 04.05.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.22 – 24.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 22-та седница ја закажува за 24.04.2018 година (вторник), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.21 – 13.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 13.04.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.20 – 04.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 04.04.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.19 – 29.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 29.03.2018 година (четврток), со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.18 – 28.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 28.03.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.17 – 20.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 20.03.2018 година (вторник), со почеток во 14:00 часот Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility