image_pdfimage_print

Седница бр.34 – 17.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажува за 17.08.2018 година (петок), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.33 – 08.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја закажува за 08.08.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.32 – 26.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 32-та седница ја закажува за 26.07.2018 година (четврток), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.31 – 20.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 31-та седница ја закажува за 20.07.2018 година (петок), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.30 – 16.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 30-та седница ја закажува за 16.07.2018 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.29 – 12.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 29-та седница ја закажува за 12.07.2018 година (четврток), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.28 – 12.07.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 28-та седница ја закажува за 12.07.2018 година (четврток), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.27 – 28.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 27-та седница ја закажува за 28.06.2018 година (четврток), со почеток во 10:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.26 – 12.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 26-та седница ја закажува за 12.06.2018 година (вторник), со почеток во 14:00 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.25 – 01.06.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 25-та седница ја закажува за 01.06.2018 година (петок), со почеток во 12:00 часот Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility