image_pdfimage_print

Седница бр.42 – 17.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 42-та седница ја закажува за 17.10.2018 година (среда), со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.41 – 08.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 41-та седница ја закажува за 08.10.2018 година (понеделник), со почеток во 15:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.40 – 03.10.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 40-та седница ја закажува за 03.10.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.39 – 26.09.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 39-та седница ја закажува за 26.09.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.38 – 12.09.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 38-та седница ја закажува за 12.09.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.37 – 30.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 37-та седница ја закажува за 30.08.2018 година (четврток), со почеток во 12:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.36 – 24.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 36-та седница ја закажува за 24.08.2018 година (петок), со почеток во 11:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.35 – 22.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 35-та седница ја закажува за 22.08.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.34 – 17.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 34-та седница ја закажува за 17.08.2018 година (петок), со почеток во 15:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.33 – 08.08.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 33-та седница ја закажува за 08.08.2018 година (среда), со почеток во 14:00 часот. Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility