image_pdfimage_print

Седница бр.21 – 13.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 21-та седница ја закажува за 13.04.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.20 – 04.04.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 20-та седница ја закажува за 04.04.2018 година (среда), со почеток во 14:30 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.19 – 29.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 19-та седница ја закажува за 29.03.2018 година (четврток), со почеток во 11:00 часот. Д Н Е В Е … […]

Седница бр.18 – 28.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 18-та седница ја закажува за 28.03.2018 година (среда), со почеток во 15:00 часот.   Д Н Е В … […]

Седница бр.17 – 20.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 17-та седница ја закажува за 20.03.2018 година (вторник), со почеток во 14:00 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.16 – 12.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 16-та седница ја закажува за 12.03.2018 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.15 – 09.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 15-та седница ја закажува за 09.03.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.14 – 02.03.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 14-та седница ја закажува за 02.03.2018 година (петок), со почеток во 14:30 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.13 – 26.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 13-та седница ја закажува за 26.02.2018 година (понеделник), со почеток во 14:00 часот Д Н Е В Е … […]

Седница бр.12 – 23.02.2018 година

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 12-та седница ја закажува за 23.02.2018 година (петок), со почеток во 11:00 часот Д Н Е В Е … […]Accessibility

Accessibility