image_pdfimage_print

Хроника од 4-та седница

Скопје, 02.02.2017г. – Со цел да се започнат постапки за јавна набавка кои се во согласност со Годишниот план за јавни набавки за 2017 година на Агенцијата, … […]

Хроника од 3-та седница

Скопје, 25.01.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата одобри директорот на Агенцијата да донесе Oдлукa за предвремена отплата на дел од кредитот наменет за изградба на … […]

Хроника од 2-та седница

Скопје, 17.01.2017г. – На денешната седница, Советот на Агенцијата донесе Oдлука за доделување дозвола на Бесим Шабани од с.Матејче, за радио емитување на програмски сервис, говорно-музичко радио … […]

Хроника од 1-та седница

Скопје, 05.01.2017г. – По поднесено барање за отворање на локална радиостаница и изработена Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола, од … […]Accessibility

Accessibility