image_pdfimage_print

Хроника од 14-та седница

Скопје, 25.03.2019г. – Советот на Агенцијата го утврди ставот на Агенцијата во однос на резултатот од извршената ревизија од независен ревизор за 2018 година, односно се … […]

Хроника од 13-та седница

Скопје, 15.03.2019г. – На вчерашната седница Советот ја усвои Нацрт-политиката за медиумска писменост и отвори јавна расправа по нејзиниот текст која ќе трае до 24 март … […]

Хроника од 12-та седница

Скопје, 13.03.2019г. – Советот на Агенцијата го одобри и го стави на разгледување Нацрт-годишниот извештај за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за … […]

Хроника од 11-та седница

Скопје, 27.02.2019г. – Поради неисполнување на обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поради неплатен годишен надоместок за дозволата … […]

Хроника од 10-та седница

Скопје, 25.02.2019г. – Советот на Агенцијата во врска со барањето поднесено од РДТ Телевизија Сонце ДООЕЛ Прилеп, донесе Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на … […]

Хроника од 9-та седница

Скопје, 22.02.2019г. – Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозвола за … […]

Хроника од 8-та седница

Скопје, 15.02.2019г. – Поради прекршување на член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно поради неплаќање на надоместокот за дозвола за … […]

Хроника од 7-та седница

Скопје, 08.02.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе нова Методологија за мониторинг на изборното медиумско претставување преку радио и телевизиските програмски сервиси за време на … […]

Хроника од 6-та сеница

Скопје, 08.02.2019г. – На вчерашната седница, Советот на Агенцијата донесе Одлука со која се одби Барањето од ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип за објавување јавен конкурс за … […]Accessibility

Accessibility