image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.26 од 12.06.2018

Одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација – ТВ Алфа Одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација – РА Супер Охрид … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 01.06.2018

 Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга Одлука за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.24 од 17.05.2018

Одлука за промена на сoпственичка структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО … […]

Oдлуки/акти од седница бр.23 од 04.05.2018

 Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, албански јазик и турски јазик, кој ќе … […]

Oдлуки/акти од седница бр.21 од 13.04.2018

Решение за запирање на поведена постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

Oдлуки/акти од седница бр.20 од 04.04.2018

Одлука со која се одбива Писменото барање од заинтересираната страна, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување … […]

Oдлуки/акти од седница бр.18 од 28.03.2018

Одлука за доделување на дозвола на БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа  Одлука со која се одобрува Годишен … […]

Oдлуки/акти од седница бр.17 од 20.03.2018

Одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување на одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување … […]Accessibility

Accessibility