image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.21 од 08.05.2019

 Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД Телевизија КОБРА ДОО Радовиш   Заклучок за покренување прекршочна постапка против ТРД ТВ М Арнаудов Михајло Охрид ДООЕЛ  Решение … […]

Oдлуки/акти од седница бр.20 од 03.05.2019

 Решение со кое се одбива Барањето за одлагање на извршување на Одлуката на Советот на Агенцијата  Решение за преземање мерка јавна опомена на ОЈЕКМ  Трговско … […]

Oдлуки/акти од седница бр.14 од 22.03.2019

 Решение за преземање мерка јавна опомена на ТВ Телма – член 14 од Законот за медиуми   Одлука за промена на сопственичка структура на Трговското радиодифузно … […]

Oдлуки/акти од седница бр.12 од 05.03.2019

Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД К ТРИ ТЕЛЕВИЗИЈА ДООЕЛ Куманово     Решение за бришење од регистарот на радиодифузери на ТРД ТВ … […]Accessibility

Accessibility