image_pdfimage_print

Одлуки/акти од седница бр. 10 од 24.02.2014

    Потврди за регистрирање програмски пакети:   Потврда за регистрирање на програмски пакет бр. 6 на СПЕЈС-ТЕЛ НЕТ Скопје Потврда за регистрирање на програмски … […]

Одлуки/акти од седница бр. 9 од 18.02.2014

Потврди за регистрирање програмски пакети: Потврда за регистрирање на програмски пакет бр. 4 на ТРД – АЛТРА САТ 200 ДООЕЛ Охрид. Потврда за регистрирање на … […]

Одлуки/акти од седница бр. 8 од 13.02.2014

Решение за преземање мерка против оператор на јавна електронска комуникациска мрежа:   Решение за преземање мерка против ТРД  Операторо на јавна електронска комуникациска мрежа, Друштво … […]

Одлуки/акти од седница бр. 7 од 07.02.2014

Решение за исклучување на реемитување на програмски сервис:   Решение за исклучување на реемитувањето на програмски сервис  Б-КТВ Охрид Решение за исклучување на реемитувањето на … […]

Одлуки/акти од седница бр. 6 од 04.02.2014

План за извршење на внатрешната ревизија за 2104 година:   План за извршење на внатрешната ревизија за 2104 година Извршена ревизија :   Извршена ревизија … […]

Одлуки / акти од седницa бр.5 од 29.01.2014

 Нацрт – Програмата за работа на Агенцијата: Нацрт – Програмата за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на РМ во 2014 година … […]

Одлуки / акти од седницa бр.4 од 28.01.2014

Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси:    Концепт за мониторинг на радио и телевизиските програмски сервиси   Mетодологија за мониторинг на изборното … […]

Одлуки / акти од седницa бр.2 од 20.01.2014

Стратешки план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година:   Стратешки план за извршување внатрешна ревизија за периодот од 2014-2016 година и на … […]Accessibility

Accessibility