image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.21 од 13.04.2018

Решение за запирање на поведена постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип

Oдлуки/акти од седница бр.20 од 04.04.2018

Одлука со која се одбива Писменото барање од заинтересираната страна, за донесување одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување … […]

Oдлуки/акти од седница бр.18 од 28.03.2018

Одлука за доделување на дозвола на БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа  Одлука со која се одобрува Годишен … […]

Oдлуки/акти од седница бр.17 од 20.03.2018

Одлука за одбивање на Писменото барање од заинтересираната страна за донесување на одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на дозвола за радио емитување … […]

Одлуки/акти од седница бр.15 од 09.03.2018

Решение за запирање на постапката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово … […]

Одлуки/акти од седница бр.13 од 26.02.2018

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дзоволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје Решение за запирање на покрената постапка … […]

Одлуки/акти од седница бр.12 од 23.02.2018

Решение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ Кичево Решение за запирање на покрената постапка … […]Accessibility

Accessibility