image_pdfimage_print

Oдлуки/акти од седница бр.33 од 08.08.2018

Одлука со која се дозволува промена во сопственичката структура на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга  Одлука за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација кај Друштвото … […]

Oдлуки/акти од седница бр.31 од 20.07.2018

Одлука за поведување постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација, по службена должност, кај ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп   Одлука со која … […]

Oдлуки/акти од седница бр.30 од 16.07.2018

Одлука за објавување на јавен конкурс за доделување 1 (една) дозвола за непрофитна радиодифузна установа за радио емитување на програмски сервис наменет за христијанското население, … […]

Oдлуки/акти од седница бр.26 од 12.06.2018

Одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација – ТВ Алфа Одлука за поведување постапка за утврдување недозволена медиумска концентрација – РА Супер Охрид … […]

Oдлуки/акти од седница бр.25 од 01.06.2018

 Одлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Струга Одлука за … […]

Oдлуки/акти од седница бр.24 од 17.05.2018

Одлука за промена на сoпственичка структура на ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп Одлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО … […]

Oдлуки/акти од седница бр.23 од 04.05.2018

 Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување на програмски сервис со претежно забавен општ формат, на македонски јазик, албански јазик и турски јазик, кој ќе … […]Accessibility

Accessibility