Контакти

image_pdfimage_print

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Република Македонија

Адреса: Палата Панко Брашнаров, ул. „Македонија“ бр.38, 1000 Скопје

Тел: (02) 3103 400

Факс:(02) 3103 401

Е-адреса: contact@avmu.mk


(02) 3103 432       (02) 3103 401

(02) 3103 447       (02) 3103 401

(02) 3103 420       (02) 3103 401

(02) 3103 411       (02) 3103 401

(02) 3103 431       (02) 3103 401

(02) 3103 417       (02) 3103 401

(02) 3103 439       (02) 3103 401

(02) 3103 426       (02) 3103 401Accessibility

Accessibility