Одлуки за доделување дозвола за ТВ емитување

image_pdfimage_print

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку ЈЕКМ што не користи ограничен ресурс на регионално ниво на ТРД ТОПЕСТРАДА ДООЕЛ Тетово

Одлука за доделување на дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – Друштво за вршење на медиумску услуги АРТ ЧАНЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – Мунир Мехдиу

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на локално ниво – Јашар Сејдија

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТРД Телеканал А1 ДООЕЛ Струмица

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – Сеад Кочан

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ КОБРА ДОО Радовиш

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Ирис ДОО Штип

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Ускана ДООЕЛ Кичево

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ВИЖН МБ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДООЕЛ Прилеп

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ СТАР ДОО Штип

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ КАНАЛ ВИС ДООЕЛ Струмица

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ ЧЕГРАНИ МЕДИА ДООЕЛ Чегране -Гостивар

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – Медиа Ворлд Невс – ДООЕЛ Скопје

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – КОМПАНИ 21 ДОО Република Косово

Одлука за доделување дозвола за ТВ емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво – ТВ Арт Артан ДООЕЛ Тетово

Одлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што не користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ Студио ТЕРА ДООЕЛ Битола

Одлука за доделувње дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска комуникациска мрежа што користи ограничен ресурс на регионално ниво – ТВ М Охрид ДООЕЛAccessibility

Accessibility