header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Agjencia realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme ndaj TV Sitel

Shkup, 30.12.2016 - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të jashtëzakonshme ndaj TV Sitel SHPKNJP Shkup...

Më shumë...  
Agjencia shqiptoi masën e vërejtjes ndaj RAM1, RAM2, TV Moris Ohër dhe TV Nova Gjevgjeli

Shkup, 30.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele pas mbikëqyrjeve të realizuara dhe shkeljeve që janë konstatuar, shqiptoi vendime për masën e vërejtjes...

Më shumë...  
Raport nga mbikëqyrja e prezantimit mediatik zgjedhor gjatë fushatës zgjedhore të radiodifuzerëve në nivel rajonal dhe lokal

Shkup, 30.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele përpiloi Raportin e mbikëqyrjes...

Më shumë...  
Agjencia realizoi takimin e katërt publik për vitin 2016

Shkup, 30.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, dje e mbajti takimin e fundit publik për vitin 2016....

Më shumë...  
Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullata e rritur në Republikën e Maqedonisë

Shkup, 30.12.2016. - Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele është përpiluar...

Më shumë...  
Vendim për pushim të mandatit të Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik.

Shkup, 28.12.2016. - Drejtori i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në bazë të Kodit zgjedhor dhe Konkluzionit të Komisionit shtetëror zgjedhor...

Më shumë...  
Nga sonte në mesnatë fillon heshtja zgjedhore

Shkup, 23.12.2016. - Në bazë të Aktvendimit të KSHZ për përsëritje të votimit në vendvotimin nr. 2011, në komunën e Tearcës, më 25 dhjetor 2016...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj pesë radiodifzerëve

Shkup, 21.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore të punës së...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje ndaj katër radiodifuzerëve

Shkup, 21.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje të rregullt programore dhe administrative ndaj punës së...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj operatorit DIGI PLUS MULTIMEDIA

Shkup, 20.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikqyrje kontrolluese programore....

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për 25 shërbimet programore në nivel rajonal për periudhën nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016

Shkup, 19.12.2016. - Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, në bazë të Raporteve të shkruara nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor të 25 shërbimeve programore...

Më shumë...  
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tjetri > Fund >>

Faqe 5 nga 50

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski