header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси на регионално ниво за период од 21 ноември до 9 декември 2016г.

Скопје, 19.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг над изборното медиумско претставување на 25 програмски сервиси...

Повеќе...  
Известување за јавното отворање на пријави за учество на јавниот конкурс

Скопје, 19.12.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 31-вата седница одржана на ден 07.09.2016 година, донесе Oдлука за објавување на јавен...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 22 Извештаи од мониторингот над изборното медиумско претставување за период од 1 до 9 декември 2016г.

Скопје, 18.12.2016г. – По разгледувањето на Извештаите од мониторингот над изборното медиумско претставување на 22 програмски сервиси за период од 1 до 9 декември 2016 година...

Повеќе...  
Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 22 програмски сервиси за период од 1 до 9 декември 2016г.

Скопје, 16.12.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг над изборното...

Повеќе...  
Поднесени барања за поведување прекршочна постапка против 8 радиодифузери

Скопје, 16.12.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на Предлозите за постапување од Привремената комисија за следење...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за МРТ 1 и ХДТВ Канал Плус

Скопје, 14.12.2016г. - Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг над...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 9 телевизиски програмски сервиси

Скопје, 14.12.2016г. – Врз основа на писмените извештаи од извршен мониторинг над изборното медиумско претставување на Македонска Радиотелевизија Скопје...

Повеќе...  
Поднесени барања за поведување прекршочни постапки против ТВ Сонце, ТВ 21 и Радио Канал 77

Скопје, 13.12.2016г. – Врз основа на поднесените Предлози за постапување од Привремената комисија за следење на медиумското претставување...

Повеќе...  
Спроведен редовен програмски и административен надзор врз МРА 1, МРА 2 и ТВ Морис

Скопје, 12.12.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски и административен надзор врз Македонска Радиотелевизија...

Повеќе...  
Извештаи од мониторингот над изборното медиумско претставување на МРТ 1 и ХДТВ Канал Плус

Скопје, 12.12.2016г. – Мониторингот над изборното медиумско претставување на телевизиските и радио станици за време на изборниот молк, спроведен врз Македонска...

Повеќе...  
Извештаи од мониторинг над изборното медиумско претставување на 9 телевизиски програмски сервиси

Скопје, 11.12.2016г. - При мониторингот над изборното медиумско претставување на телевизиските и радио станици, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 6 од 50

STRATEGIJA 2018 2022

pretstavkamk

mediumskapismenostmk

odgovorispravkamk

slika-4f-copy

licasosetilnapoprecenost

mk

zakon-avmu-mak

zm-mak