header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 25 shërbimeve programore në nivel rajonal për periudhën nga data 21 nëntor e deri më 9 dhjetor 2016

Shkup, 19.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor të 25 shërbimeve programore...

Më shumë...  
Njoftim lidhur me hapjen publike të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në konkursin publik

Shkup, 19.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, në mbledhjen e 31-të të mbajtur më datë 07.09.2016, miratoi Vendimin për shpallje të konkursit publik...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm lidhur me 22 Raportet e monitorimit të prezantimit medaitik zgjedhor për periudhën nga data 1 deri më 9 dhjetor 2016.

Shkup, 18.12.2016. - Pas shqyrtimit të Raporteve nga monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore për periudhën nga data 1 deri më 9 dhjetor 2016...

Më shumë...  
Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore për periudhën nga data 1 e deri më 9 dhjetor 2016.

Shkup, 16.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor...

Më shumë...  
Agjencia parashtroi kërkesa për inicimin e procedurave për kundërvajtje, ndaj 8 radiodifuzerëve

Shkup, 16.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele në bazë të Propozimeve për veprim nga Komisioni i përkohshëm...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për RTM 1 dhe HDTV Kanal Plus

Shkup, 14.12.2016. - Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i realizuar...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për 9 shërbimet programore televizive

Shkup, 14.12.2016. - Në bazë të raporteve të shkruara nga mbikëqyrja e realizuar e prezantimit mediatik zgjedhor të Radiotelevizionit të Maqedonisë Shkup...

Më shumë...  
Agjencia parashtroi kërkesa për inicimin e procedurave për kundërvajtje ndaj, ndaj TV Sonce, TV 21 dhe Radio Kanal 77

Shkup, 13.12.2016. - Në bazë të Propozimeve të parashtruara për veprim nga ana e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore dhe administrative ndaj RAM 2 dhe TV Moris

Shkup, 12.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje të rregullt programore dhe administrative ndaj Radiotelevizionit të Maqedonisë...

Më shumë...  
Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor në RTM 1 dhe HDTV Kanal Plus

Shkup,12.12.2016. - Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në stacionet e radios dhe televizionit gjatë heshtjes zgjedhore, që është realizuar ndaj...

Më shumë...  
Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 9 shërbimeve programore televizive

Shkup, 11.12.2016. - Gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të stacioneve të radios dhe televizionit, Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele...

Më shumë...  
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tjetri > Fund >>

Faqe 6 nga 50

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski