header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të 22 shërbimeve programore për periudhën nga data 21 e deri më 30 nëntor 2016

Shkup, 06.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor...

Më shumë...  
Realizohet monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në TV Nova, TV MTM, K Tri Televizija dhe EF-EM 90.3 Sportsko Radio

Shkup, 05.12.2016. - Gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të TV Nova SHPKNJP Shkup, TV MTM SHPKNJP Shkup, K Tri Televizija...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm për TV Nova, TV Kompani 21-M, Nasha TV, Regionalna TV Ultra TV Alsat-M dhe TV Telma

Shkup, 05.12.2016. - Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi...

Më shumë...  
Agjencia ju përkujton: ka rregulla për qasje të njëjtë si dhe për fjalimet nxitëse

Shkup, 05.12.2016. – Disa subjekte politike - pjesëmarrëse në procesin zgjedhor, e informuan Agjencisë se nëpër mediume të caktuara...

Më shumë...  
Deklarata nga anëtarët e Komisionit të përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik

Shkup, 02.12.2016. - Në mbledhjen e sotme të 16-të, ku duhej të shqyrtohen raportet e shkruara nga mbikëqyrjet (monitorimet) e realizuara ndaj...

Më shumë...  
Njoftim në lidhje me raportet e dorëzuara

Shkup,02.12.2016. - Njoftimin për raportet e dorëzuara, shkresa nr. 03-6078/1 nga data...

Më shumë...  
Monitorimi i prezantimit mediatik zgjedhor në TV Nova, Kompani 21-M, Nasha TV, Regionalna TV Ultra, Alsat-M dhe TV Telma

Shkup,02.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor të radiodifuzerëve...

Më shumë...  
Përgjigja e Agjencisë ndaj kërkesës së dy anëtarëve të Komisionit të përkohshëm

Shkup, 02.12.2016. – Përgjigja e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ndaj kërkesës së dy anëtarëve të Komisionit të përkohshëm...

Më shumë...  
Agjencia realizoi mbikëqyrje kontrolluese ndaj operatorëve kabllor SKUPI KABPE dhe VVV-INTERNET GRUP

Shkup, 02.12.2016. - Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele realizoi mbikëqyrje kontrolluese programore ndaj punës së dy operatorëve kabllor...

Më shumë...  
Propozim nga Komisioni i përkohshëm për tërheqjen e Kërkesës për inicimin e procedurës së kundërvajtjes kundër Alfa TV SHPKNJP Shkup

Shkup, 29.11.2016. - Komisioni i përkohshëm për përcjelljen e prezantimit mediatik, dorëzoi propozim deri te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele...

Më shumë...  
Propozimet e Komisionit të përkohshëm lidhur me 18 raportet e monitorimit të prezantimit mediatik zgjedhor për periudhën nga data 11 e deri më 20 nëntor 2016

Shkup, 29.11.2016. - Në bazë të raporteve të shkruara nga monitorimi i realizuar i prezantimit mediatik zgjedhor ndaj 18 shërbimeve programore...

Më shumë...  
<< Fillo < Para 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tjetri > Fund >>

Faqe 8 nga 50

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski