header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Агенцијата поведе прекршочни постапки против ТВ Сител, ТВ Нова и ТВ Алфа

Скопје, 31.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по поднесените Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското...

Повеќе...  
Предлози од Привремената комисија за 18-те извештаи од мониторингот на изборното медиумско претставување за период 12-21 октомври 2016 година

Скопје, 31.10.2016г. - Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг...

Повеќе...  
Реализиран мониторинг над изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси за период од 12 до 21 октомври 2016г.

Скопје, 27.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши мониторинг над изборното медиумско претставување на 18 програмски...

Повеќе...  
Извршен административен надзор врз изданијата на печатени медиуми на „Битолски весник“ Битола, „Заман“ Скопје и „Јени Балкан“ Скопје

Скопје, 26.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен административен надзор врз изданијата на печатените медиуми на...

Повеќе...  
Структура на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија во 2015 година

Скопје, 21.10.2016г. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги веќе неколку години наназад изработува анализи на структурата на вработените во аудио и аудиовизуелната медиумска индустрија...

Повеќе...  
Агенцијата го осудува нападот на новинар на ТВ Телма

Скопје, 21.10.2016г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го осудува вчерашното насилство врз новинарот на ТВ Телма... 

Повеќе...  
Редовен програмски надзор врз Македонска Радиотелевизија – МРТ 2

Скопје, 20.10.2016г. - Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши редовен програмски надзор врз работата на Јавното радиодифузно претппријатие Македонска Радиотелевизија...

Повеќе...  
Агенцијата изрече меркa опоменa на операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП

Скопје, 20.10.2016г. – При редовен надзор врз операторот ВВВ-ИНТЕРНЕТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово...

Повеќе...  
Предлози на Привремената комисија за четвртиот извештаен период од мониторингот на 18 програмски сервиси

Скопје, 19.10.2016г. - Привремената комисија за следење на медиумското претставување врз основа на писмените извештаи за извршен мониторинг на изборното медиумско претставување на 18 програмски сервиси...

Повеќе...  
Соопштение од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за периодот од 2 до 11 октомври 2016 година

Скопје, 19.10.2016г. - Мониторингот на медиумите во периодот од 2 до 11 oктомври 2016 година покажа дека медиумите во делот...

Повеќе...  
<< Прва < Предходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Последна >>

Страна 10 од 49