header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Kontakte

Agjencioni për shërbime mediatike  audio dhe audiovizuele

Pallati Panko Brashnarov palace, rr.“Makedonija” nr.38, 1000 Shkup

Тel:  389 (02) 3103 400

Fаx: 389 (02) 3103 401

E-maili: contact@avmu.mk

1 Drejtori i Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (02) 3103 432 (02) 3103 401
2 Sektori për koordinim dhe përmbajtje të punës së Drejtorit dhe Këshillit të Agjencisë (02) 3103 447 (02) 3103 401
3 Sektori për çështje programore (02) 3103 420 (02) 3103 401
4 Sektori për çështje juridike dhe ekonomike - financiare (02) 3103 411 (02) 3103 401
5 Sektori për planifikim strategjik dhe të drejtat e autorit (02) 3103 431 (02) 3103 401
6 Sektori për përmbajtje informatike dhe punë të përgjithshme (02) 3103 417 (02) 3103 401
7 Departamenti për auditim të brendshëm (02) 3103 439 (02) 3103 401
8 Komunikimi me personat me aftësi të kufizuara (02) 3103 426 (02) 3103 401

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski