header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

PA KONKURS - FORMULAR
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

 

Word10Logo

 

Kërkesën për ndarrjen e lejes pa publikimin e konkursit publik për emetim televiziv mund ta merrni këtu

 

 

Word10LogoKërkesën për ndarrjen e lejes pa publikimin e konkursit publik pë emetim të radios mund ta merrni këtu 

 

 

 

Word10Logo

 

Kërkesën për ndarrjen e lejes pa publikimin e konkursit publik për medium jo fitimprurës mund ta merrni këtu

 

 

 


 

SI MUND TA SHKRUANI STRUKTURËN E PROGRAMIT/MUZIKËN NË FLETËPRAQITJET?

 

Që më lehtë ta shkruani strukturën e programit të planifikuar, respektivisht strukturën e muzikës së planifikuar në fletëparaqitjet, Agjencia përgaditi exell tabela, me ndihmën e së cilave automatikisht llogaritet kohëzgjatja në program/ muzika, kohëzgjatja e programit në funksion dhe përfaqësimi në funksion.

 

Eksel tabelat mund ti merrni nl linqet e më poshtme: 

 

Koncepti programor për serviset programore televizive

 

Koncepti programor për serviset programore të radiove

 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski