header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

PROGRAMI PËR PUNË
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Agjencia për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele në seancën nr. 5 e mbajtur me datë 29.01.2014 e miratoi Draft - programin për punën e Agjencisë për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele për vitin 2014, së bashku me planin financiar për vitin 2014.

Agjencia për shërbmie mediatike audio dhe audiovizuele i fton të gjithë palët e interesuara që në afat prej 30 ditëve (tridhjetë) që ti dërgojnë kërkedat dhe vërejtjet pas publikimit të dokumenteve, në postën elektronike: contact@avmu.mk ose ose nëpërmjet postës në adresë të Agjencisë: bul. „VMRO“ nr. 3, Shkup në lkëtë link.

Draft programën për planifikimin e aktiviteteve të Agjencisë pë shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe planin financiar për vitin 2014 mund ta merrni  këtu.

 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski