header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Завршени расправи
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike
Agjencia hapi debat publik për Draft - planet vjetore për monitorim dhe Draft - programit vjetor për punë gjatë vitit 2016

Shkup, 16.11.2015 – Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele hapi debate publike për tekstet e Draft - programit vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele  gjatë vitit 2016, Draft- planit për mbikëqyrje administrative për vitin 2016 dhe Draft - planin vjetor për kryerjen e monitorimit programor për vitin 2016. 

- Draft - programit vjetor për punën e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë vitit 2016 download   

- Draft- planit për mbikëqyrje administrative për vitin 2016 download  

- Draft - planin vjetor për kryerjen e monitorimit programor për vitin 2016 download

Agjencia i fton të gjitha palët e interesuar që me mendimet dhe propozimet e tyre në formë të shkruar, të marrin pjesë në debatin publik që zgjat deri më 17 dhjetor 2015.Mendimet dhe propozimet mund të dorëzohen edhe në formë elektronike në m.dovleva@avmu.mk ose përmes postës në rr.“Makedonija” nr. 38, 1000 Shkup.

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski