header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Masa të shqiptuara/ORKP
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Raportet e mëposhtme janë nga monitorimet e realizuara në muajt e fundit. Të gjithë raportet e derimëtanishmëm  gjenden në fushën Masa/Monitorimet.

Masat e shqiptuara për muajin maj 2017:

ALTRA - SAT 2000 DOOEL Ohrid

VIVA NET DOOEL Berovo


Të gjitha masat e shqiptuara dhe raportet nga realizimi i monitorimit, të operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik mund ti gjeni në linket e mëposhtme:

Masat e shqiptuara dhe raportet e operatorëve të rrjetit të komunikacionit elektronik publik 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski