header logo

  • koi sme niee
  • sto rabotime
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

MK Radiodifuzeri

OJEKM MK

Pecateni mediumi MK

Изречени мерки/печатени медиуми
PDF
Печати
Е-пошта

Подолу наведените извештаи се од спроведени надзори во последниов тековен месец. Сите досегашни извештаи се наоѓаат во полето Мерки/Надзори на горното мени на веб страницата.

Изречени мерки за месец април 2017 година:

НАМ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - издавач на магазинот „Мој дом“

МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје - издавач на неделниот весник „Скопско ехо“


Сите изречени мерки и извештаи од спроведени надзори на печатените медиуми, можете да ги најдете на следниот линк:

- Изречени мерки и извештаи за печатените медиуми