header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Zgjedhjet
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

ZGJEDHJET 2016

Zgjedhjet 2016 - dhjetor

 


 Zghedhjet 15 pril - 14 maj 2016

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgMetodologjia për monitorimin e prezantimit mediatik zgjedhor përmes shërbimeve programore të radios dhe televizionit gjatë proceseve zgjedhore

 

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgQëndrimi i agjencisë lidhur me obligimin për të monitoruar prezantimin mediatik zgjedhor të portaleve të internetit

 

NDRYSHIMET E KODIT ZGJEDHOR 2015

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgLigji për ndryshimin dhe plotësimin e kodit zgjedhor

http://www.srd.org.mk/images/pdf.jpgEkstrakti i kodit zgjedhor (2015) - tekst jo zyrtar

 

ZGJEDHJET 2014

ZGJEDHJET LOKALE 2013

 Më shumë...

KRD gjatë zgjedhjeve bën monitorimin e paraqitjes së fushatës zgjedhore në media, të reklamimit politik gjatë kohës së zgjedhjeve, si dhe gjatë periudhës nga shpallja e zgjedhjeve e deri në fillimin zyrtar të fushatës parazgjedhore, si dhe gjatë fushatës parazgjedhore. Monitorimin zgjedhor KRD e bën konform Ligjit për veprimtari radiodifuzive dhe Kodit zgjedhor.

 

2011 -  ZGJEDHJET

 

PASQYRË E REKLAMIMIT POLITIK ME PAGESË emetuar në serviset programore të radios e të televizionit gjatë Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2011 (16 maj – 3 qershor 2011) (Në maqedonisht)

 

Raport nga monitorimi i mbulimit mediatik të zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në vitin 2011 (Në maqedonisht)

 

 

2009 – Monitorim i Zgjedhjeve presidenciale dhe lokale

Raport nga mbulimi mediatik i Zgjedhjeve presidenciale dhe lokale në vitin 2009 (Në maqedonisht)

2008 – Monitorim i Zgjedhjeve të parakohshme parlamentare

Raport nga mbulimi mediatik i Zgjedhjeve të parakohshme (2008) për deputetë në Kuvendin e RM (Në maqedonisht) 

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski