header logo al

  • kush jemi ne 1
  • Albanski 18
  • Server sala
  • Server sala 1
  • 55

Radiodifuzeri AL

OJEKM AL

Pecateni mediumi AL

Pyetjet e parashtruara më së shpeshti, si dhe përgjigjet e tyre
PDF
Shtyp
Shp?rndaje me Post? Elektronike

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me taksën e radiodifuzionit mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me procedurën për dhënien e lejes për emetim të radios ose televiziv mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me mbrojtjen e publikut të mitur mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me të drejtën e përgjigjes dhe korrigjimit për informatat e publikuara mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me komunikimet audiovizuele komerciale (reklamimi, teleshopingu, sponsorimet dhe plasmani i prodhimeve) mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me programin e krijuar burimor/muzikë në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive në RM mund të merren në këtë link

Pyetjet/përgjigjet në lidhje me punën e operatorëve të rrjetit publik të komunikimit elektronik mund të merren në këtë link

 

STRATEGJIA AL 2018 2022

AL Inforaci od javen karakter 3

pretstavkaal

mediumskapismenostmk

odgovorispravkaalb

rodot-al

licasosetilnapoprecenost

furnizime publike

zakon-avmu-al

ZM-ALB

Strategija-albanski